Det är ju inte bara själva inspelningsplatsen som är viktig, logistiken och administrationen runt omkring måste även den fungera felfritt. Efter att vi hittat de optimala inspelningsplatserna, är det naturliga steget att vi fortsätter som platschef/location manager i projektet, vilket innebär bl a följande:

  • Kontraktskrivning med platsägaren, och att säkerställa att alla försäkringar finns.
  • Ta fram färdbeskrivningar och kartor till samtliga platser.
  • Ordna parkering/avlastning så nära inspelningsplats som möjligt.
  • Etablering av inspelningsplatsen, lägga ut golvskydd/markskydd.
  • Kontrollera/tillse så att det finns tillräckligt med ström att tillgå.
  • Finns det toaletter och uppehållsrum för personal och medverkande?
  • Ombesörja lunch/middag, och finns det tillräckliga utrymmen för detta?
  • Se till så att produktionen får top notch craft service! En av de viktigaste funktionerna på en filminspelning.

Vi är ett fullserviceföretag med stort nätverk, och kan ordna fram erfaren personal till de flesta positioner i teamet.

Vi samarbetar ofta med Southern Sweden Filmcommission, och kan även hjälpa er med alla typer av tillstånd och upplåtelser, samt att få bra priser på bl a boende och lokala resor. Allt för att förenkla inför inspelningen. Ska ni filma både i Sverige och Danmark, så ser vi naturligtvis till att produktionen flyter smärtfritt även över nationsgränserna!